கண்ணீர்

காதலர்களின் கண்ணீரையும்
கணவர்களின் கண்ணீரையும்
சேர்த்தால் இன்னும் எத்தணை எத்தணை சமுதிரங்களோ!!!
ஆனால்

ஆண்கள் தான் அழுவதில்லையே
அதனால் தான் ஆறுகள் இங்கு வரண்டு விட்டனவோ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s