அவர் அவர்

சிரிப்பதும் அழுவதும்
அவர் அவர் நினைப்பினால்!

விதைப்பதும் அறுப்பதும்
அவர் அவர் உழைப்பினால்!

நினைப்பதும் நடப்பதும்
அவர் அவர் உறுதியால்!

வாழ்வதும் வீழ்வதும்
அவர் அவர் மனப்பாங்கால்!

வெற்றியும் தோல்வியும்
அவர் அவர் முயற்சியால்!

Advertisements

One thought on “அவர் அவர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s