நீ யாரென்று..

முடியாது, கிடையாது, இல்லை,
கோபம், சோகம், விரக்தி…
இவற்றை கடந்து பார்!
உனக்குப்புரியும் நீ யாரென்று…


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s