கஞ்சிக்காக!

ஒற்றை வேம்பு மரம் …
தாய் பாலை வயிறு முட்ட குடித்து – ஒய்யாரமாய்…
தூளியில் குட்டி தூக்கம் போடுகிறான் மகன்…
ஆத்தாளோ, அரை வயிற்று கஞ்சிக்காக
களை எடுக்கிறாள்!

Advertisements

2 thoughts on “கஞ்சிக்காக!

  1. agagha.. i literally felt like that am transformed to some beautiful village with a gentle breeze blowing on my face, the lush green paddy fields waving and greeting me with joy and the early morning sun soaking my body with its golden rays….. amazing

    Think I can borrow Wordsworth’s passage from Daffodils,
    “In vacant or in pensive mood, I dance with this village in mind!!”

    Great stuff and worth posting this as your 100th one!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s