பிடிக்குமாம் என்னை

பிடிக்குமாம் என்னை

காதலிக்க இல்லை–

நண்பனாய் மட்டும்

நளினமாய் சொல்கிறாள்!

Advertisements

அவள் அழகை!

 

விழித்த பொழுது பார்க்கின்றேன் அவள் அழகை!

செழித்து போய் இருக்கின்றாள்

முழித்து கொண்டு பார்க்கயிலே!

முற்றிலுமாய் வெறும் கனவாய்…